Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Sporbarhet for komponenter systemer

1 SPORBARHET

Dette vedlegget omfatter oversikt over de komponenter innen kontaktledningsanlegg som det kreves sporbarhet for i henhold til Felles bestemmelser.

1.1 Sporbarhet fra produksjon/leverandør

Utvalgte komponenter/systemer bør fra produsent/leverandør minimum merkes med:
 • Produsentens navn
 • Produksjonsår (evt. dato)
 • Komponenttype/nummer:

Følgende komponenter bør ha sporbarhet fra produksjon/leverandør:

 • Isolatorer
 • Kabler
 • Master
 • Overspenningsvern
 • Skille- og lastbrytere
 • Åkseksjoner

Følgende komponenter skal i tillegg ha unikt serienummer pr. komponent:

 • Filterimpedanser
 • Manøvermaskiner
 • Skille- og lastskillebrytere
 • Sugetransformatorer

Alle komponenter i kontaktledningsanlegget skal forøvrig merkes i henhold til krav gitt i tekniske spesifikasjoner.

1.2 Sporbarhet for plassering

Følgende komponenter skal være registrert slik at man kan spore hvor i anlegget de er plassert:

 • Filterimpedanser
 • Manøvermaskiner
 • Skille- og lastskillebrytere
 • Sugetransformatorer

Registrering skal gjøres i BaneData.