Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Vurdering av rust

1 Omfang

Dette vedlegget beskriver kontroll av rustangrep for kontaktledningsanlegg.

2 Rust

2.1 Generelt

Stålkonstruksjoner som inngår i kontaktledningsanlegg leveres varmforsinket i henhold til NS 1978. Vedlikeholdsmaling utføres bare på store konstruksjoner som stålmaster og åk. Mindre deler skiftes ut. Konstruksjonene regnes som korrosjonsbeskyttet i 50 år ved å følge undenstående krav.

TRV:01374

a) Sinkbeleggets tykkelse: Sinkbeleggets tykkelse skal ved enkeltmålinger på nye anleggsdeler ikke underskride 115 mikrometer (µm).

2.2 Måling av sinklagets tykkelse

TRV:01375

a) Valg av objekter: Det skal velges ut 10 objekter i hvert geografiske område med samme miljø.

 1. Utførelse: Målingen foretas med magnetisk tykkelsesmåler over tre områder på konstruksjonen, nær endene og på midten.
 2. Vurdering: Resultatene føres på skjema for korrosjonsvurdering, 🔗 Rapportskjema for rustvurdering.

2.3 Vurdering av rustangrep

TRV:01376

a) Vurdering av rustangrep: Vurdering av rustangrep kan foretas samtidig med måling av sinkbeleggets tykkelse.

TRV:01377

b) Rustgrad: Rustgrad skal angis etter standard ISO 8501-1:2007 med bokstavene A – D.

 1. Vurdering: Rustgradene er (se også standardens fargebilder) angitt i nedenstående punktliste:
 • Rustgrad A: Ståloverflaten er stort sett dekket med fastsittende valsehud, med lite, om noen, rust.
 • Rustgrad B: Ståloverflate som har begynt å ruste og hvorfra valsehuden har begynt å flake av.
 • Rustgrad C: Ståloverflate hvor valsehuden har rustet bort eller hvorfra den kan skrapes vekk, men med lett synlig groptæring .
 • Rustgrad D: Ståloverflate hvor valsehuden har rustet bort og hvor generell synlig groptæring forekommer i stor utstrekning.
ISO 8501-1:2007 har som vedlegg til papirversjonen en serie med fargefotografier, hvorav fire fotografier til benyttelse for vurdering av rustgradene A, B, C og D, tjuefire fotografier som viser ståloverflater behandlet ved hjelp av sandblåsing, stålbørste og flammerensing, samt fjorten fotografier som viser ståloverflater behandlet ved hjelp av sandblåsing med quarts sand. Disse fotografiene er vist i full størrelse og distribueres kun med standardens papirversjon for å få en korrekt fargegjengivelse. Det vil si at de som skal utføre slike vurderinger må gå til anskaffelse av denne standarden i papirversjon. Bane NOR har også ett eksemplar som kan inspiseres hos Viten. (Bane NORs Bibliotektjeneste)

TRV:01378

c) Inntakt varmforsinking: Varmforsinkede stålkonstruksjoner der sinkbelegget er intakt skal angis med rustgrad A.

TRV:01379

d) Mellomliggende rustgrader: Mellomliggende rustgrader skal angis med den nærmeste dårligst forekommende rustgraden.

 1. Vurdering: Resultatene føres på skjema for korrosjonsvurdering, 🔗 Rapportskjema for rustvurdering.

2.4 Forbehandling for vedlikeholdsmaling av bærende stålkonstruksjoner

TRV:01380

a) Forbehandling: Forbehandling skal utføres etter standard ISO 8501-1:2007.

TRV:01381

b) Vedlikeoldsmaling av konstruksjoner: Konstruksjoner, eller deler av disse, som skal vedlikeholdsmales, skal forbehandles med skraping og stålbørsting for hånd eller sandblåsing.

2.4.1 Rengjøring med skraping og stålbørsting

TRV:01382

a) Før manuell/maskinell rengjøring: Før manuell og maskinell rengjøring skal alle tykkere rustlag hakkes bort.

TRV:01383

b) Synlig forurensing: Synlig forurensing av olje, fett og skitt skal også fjernes.

TRV:01384

c) Etter rengjøring: Etter manuell og maskinell rengjøring skal overflaten også rengjøres for løst støv og rusk.

TRV:01385

d) Metoder for forbehandling: Metoder for forbehandling av overflater ved manuell/maskinell rengjøring inkludert behandling før og etter den manuelle/maskinelle rengjøringen beskrives i ISO 8504-3:2018.

TRV:01386

e) Resultat: Resultatet av rengjøringen skal kontrolleres opp mot standardens fargefotografi for B St 2, C St 2 eller D St 2 avhengig av hvilken rustkategori ståloverflatene ble vurdert til å være.

2.4.2 Rengjøring med sandblåsing

TRV:01387

a) Før sandblåsings rengjøring: Før rengjøring med sandblåsing skal alle tykkere rustlag hakkes bort.

TRV:01388

b) Synlig forurensing: Synlig forurensing av olje, fett og skitt skal også fjernes.

TRV:01389

c) Etter rengjøring: Etter manuell og maskinell rengjøring skal overflaten også rengjøres for løst støv og rusk.

TRV:01390

d) Metoder for forbehandling: Metoder for forbehandling av ståloverflater ved sandblåsing inkludert behandling før og etter sandblåsingsprosedyren beskrives i ISO 8504-2:2000.

TRV:01391

e) Resultat: Resultatet skal kontrolleres mot standardens fargefotografi for B Sa 2 1/2, C Sa 2 1/2 eller D Sa 2 1/2 avhengig av hvilken rustkategori ståloverflatene ble vurdert til å være.

2.5 Vedlikeholdsmaling

TRV:01392

a) Vedlikeholdsmaling: Vedlikeholdsmaling skal utføres ved at stålkonstruksjoner handmales med pensel.

 1. Utbedring: Det skal påføres to strøk relevant kaldgalvaniseringsprodukt – 100 µm tørrfilm. (Sjikttykkelsen kontrolleres etterpå med magnetisk tykkelsesmåler.)
 2. Betingelse: Etter utført vedlikeholdsmaling regnes konstruksjonen å være korrosjonsbeskyttet i 5 – 10 år, avhengig av miljøet.

TRV:01393

b) Påføring av vedlikeholdsmaling: Påføring av vedlikeholdsmaling skal utføres ved oppholdsvær og med riktig klimatiske forhold.

 1. Utførelse: Blåserensing, metallbelegning og maling skal foregå ved temperaturer over 5 °C.
 2. Utførelse: Relativ fuktighet skal være lavere enn 70 % for blåserensing og metallisering.
 3. Utførelse: Relativ fuktighet skal være lavere enn 80 % ved maling.
 4. Utførelse: Stålets temperatur skal ligge minst 3 °C over duggpunktet ved påføring av metallbelegg og primer, og minst 2 °C over ved de påfølgende malingsstrøk.

TRV:01394

c) Type vedlikeholdsmaling: Ved vedlikeholdsmaling skal det benyttes en sinkrik primer med minst 95 vektprosent sink i den tørre filmen.

 1. Utførelse: Beleggsystem skal være med pensel.
  1. Utførelse: Påføres ett penselstrøk nummer en med 50-60 μm sinkrik primer.
  2. Utførelse: Påføres ett penselstrøk nummer to med 50-60 μm sinkrik primer.
 2. Utførelse: Total beleggstykkelse skal være minimum 100 μm.

TRV:01395

d) Kilde: Kilde til kravene for vedlikeholdsmaling er ISO 8501-3:2007 Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende produkter - Visuell bedømmelse av overflaterenhet - Del 3: Rengjøringsgrad av sveis, kanter og andre områder med overflatedefekter.