Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Utstyrsliste for thermit skinnesveising

1 Generelt utstyr

Utstyr F.nr.
1 sveisetralle 028.040.520
1 flatmeisel, lang 028.005.010
1 hammer 1,5 kg
1 slegge 3 kg
2 par kombinerte sveise- og slipebriller
1 stålbørste, smal
1 brekkjern, 750 mm lang 028.005.080
1 paraply m/rør 028.005.090
1 festestang for paraply 028.005.100
2 par sveisehansker i skinn
1 sett skinnehodedeksel, kort og lang 028.005.120
Filterholder for bruk i tunneler med engangsdigel 028.005.110
1 vannbøtte
1 sandbøtte
1 panserfil
1 flatfil
1 stoppeklokke

2 Opprettingsutstyr

Utstyr F.nr.
1 målekile for sveiseåpning 028.005.200
1 linjal 1m lang 028.005.210
Overhøydelinjal 028.005.070
2 opprettingsmålekiler for overhøyde 028.005.220
6 kiler, korte 028.005.250
10 kiler, lange 028.005.260
Skjøttvinge for Pandrol 028.010.030
Skjøttvinge for Hey-Back 028.010.020
Opprettingsrammer

3 Sveiseutstyr

Utstyr F.nr.
1 porsjonsbeholder 028.005.270
1 universalt spennverktøy 028.005.280
1 brennerholder 028.005.290
1 sett stampeverktøy for faste skjøter 028.005.300
1 komplett langtidsdigelsystem 028.005.790
Monteringsring 028.005.760
Digelkappe 028.005.770
Tilsatsring (lav - 2920) 028.005.750
1 rensestav ATS-ER 028.005.170
1 monteringsstav for automatisk digelstøpsel 028.005.160
1 digelholder for langtidsdigel m/beskyttelsesdeksel 028.005.310
1 digelholder for lett digel 028.005.810
1 sandfangerdeksel 028.005.330
1 spartel, smal 028.005.340
1 sett skinnehodedeksel 028.006.120


3.1 Spesialutstyr for SoWoS

Utstyr F.nr.
innstillingsmål 028.005.900
formdeksler for svevende skjøt (Tabell 1 og .2)
formdeksler for fast skjøt (tabell .3)
1 ildtang for isetting av formpropp 028.005.860
2 slaggskåler 028.005.320
forvarmebrenner for propan/oksygen type 65/511 028.005.710
Brennerhode til forvarmebrenner 65/511 028.005.720

3.2 Spesialutstyr for Smw-F

Utstyr F.nr.
innstillingsmål 028.005.360
par formdeksler for svevende skjøt (Tabell 1 og Tabell 2)
formdeksler for fast skjøt (Tabell 3)
deksel for ifyllingskopp (Smw-F) 028.005.700
slaggskåle 028.005.320
forvarmebrennere for propan/oksygen type 65/511 028.005.710
Brennerhode til forvarmebrenner 65/511 028.005.720
Adapter/holder til engangsdigel (Eurodigel) 028 005 970

3.3 Spesialutstyr for Skv L-50

Utstyr F.nr.
1 innstillingsmål SkV 028.005.840
2 slaggskåler 028.008.320
Engangsdigel 028.005.990
Digel tilsatsring for langtidsdigel (høy - 2930 ) 028.005.980
1 par formdeksler for svevende skjøt SkV L-50 (Tabell 1)
1 par formdeksler for fast skjøt SkV L-50 (Tabell 3)
1 fotdeksel for fast skjøt SkV L-50 (Tabell 3)
1 ildtang for isetting av formpropp 028.005.860
2 forvarmebrennere for propan/oksygen type 55/502 028.00­5.950
Brennerhode til forvarmebrenner 55/502 028.005.960

3.4 Spesialutstyr for LsV - metoden

Utstyr F.nr.
1 Innstillingsmål SkV 028.005.840
2 slaggskåler LsV 028.007.100
Digel tilsatsring (høy - 2930) 028.005.980
2 par formdeksler for svevende skjøt LsV (Tabell 1)
2 par formdeksler for fast skjøt LsV (Tabell 3)
1 fotdeksel for fast skjøt m/hengsel (Tabell 3)
1 ildtang for isetting av formpropp 028.005.860
2 forvarmebrennere for propan/oksygen type 55/502 028.00­5.950
Brennerhode til forvarmebrenner 55/502 028.005.960

3.5 Spesialutstyr for HPW

Utstyr F.nr.
Innstillingsmål/Tildekking av formtopp 54E3 (S54) 028.005.880
Innstillingsmål/Tildekking av formtopp 60E1 (UIC60) 028.005.890
1 par formdeksler for svevende skjøt HPW (Tabell 1)
1 ildtang for isetting av formpropp 028.005.860
2 forvarmebrennere for propan/oksygen type 55/502 028.00­5.950
Brennerhode til forvarmebrenner 55/502 028.005.960

3.6 Forbruksmateriale

Utstyr F.nr.
Langtidsdigel m/ tetningspasta 028.005.740
Engangsdigel 028.005.820
ATS-ER automatisk digelstøpsel 028.025.170
klebsand (sekker à 25 kg) 028.027.060
tennstikker(esker à 40 stk.) 028.027.040
filter til filterholder for engangsdigel 028.005.180
sveiseporsjon (se Spesifikasjoner)
sveiseformer (Tabell 4 og Tabell 5)

4 Forvarme og kappeutstyr

Utstyr F.nr.
1 håndtak P/O, Hesa SL/56-P for forvarmebrenner/skjærebrenner 028.006.020
1 skjærebrenner P/O, Hesa SLR-P/56 028.006.030
1 skjærelere for profil 60E1 (UIC60) 028.005.230
1 skjærelere for profil 35,7kg – 54E3 028.005.240
1 føringsvogn for skjærebrenner P/O 028.006.050
1 reduksjonsventil for propan 028.006.060
1 reduksjonsventil for oksygen 028.006.080
1 beskyttelsesgitter for oksygenventil 028.006.160
1 beskyttelsesgitter for propanventil 028.006.170
1 sett prøvemanometer 028.006.770
1 slangepar oksygen/propan 028.006.090
1 tilbakeslagssikring for oksygen 028.006.210
1 tilbakeslagssikring for propan 028.006.220
1 retursperreventil for oksygen 028.006.230
1 retursperreventil for propan 028.006.240
Elektrisk gassflaskevarmer 028.070.000
1 gasstenner
1 fastnøkkel 028.006.130
Temperaturstift 2800C 028.035.470
Temperaturstift 3500C 028.035.490
Temperaturstift 4200C 028.035.500
Temperaturstift 6000C 028.035.530

5 Utstyr for varmebehandling – 350HT skinner

Utstyr F.nr.
Oksygen/propanbrenner 028.006.800
Brennerholder 028.006.810
Skinnefeste for brennerholder 028.006.820
Skinnehodedeksel 028.006.830
Y-kopling for 2 propanflasker 028.006.840

6 Bearbeidingsutstyr

Utstyr F.nr.
1 hydraulisk avskjæringsverktøy U-L (20 tonn / 29 kg) 028.040.040
1 par skjæresko type A (20 tonn)for S41/49E1/54E3 028.040.020
1 par skjæresko type A (20 tonn) for 60E1/60E2 028.040.030
1 par skjæresko type B (12 tonn) for 35,7kg/NSB40 028.040.060
1 par skjæresko type B (12 tonn) for S41/49E1/54E3 028.040.050
1 par skjæresko type B (12 tonn) for 54E2 028.040.080
1 par skjæresko type B (12 tonn) for 60E1/60E2 028.040.100
2 varmmeisler 028.005.020
2 varmedeksler for 49E1/54E3 028.010.100
2 varmedeksler for 54E2 028.010.110
2 varmedeksler for 60E1/60E2 028.010.120
1 Skinneslipemaskin
Slipeskiver til skinneslipemaskin 028.040.180
1m linjal til kontroll av finsliping
bladsøker
10mm tallsett til merking

7 Formdeksler

Tabell 1: Formdeksel for svevende skjøter
F.Nr. 028.-
Profil Smw - F SoWoS HPW Skv - L50 LSV
35,7 kg 005.420
NSB40 / S41 005.450 007.060
49E1 005.460 005.530 005.580
54E3 005.560
54E2 005.470
54E1 005 540
60E1/60E2 005.510 005.550 005.570 005.580

Tabell 2: Formdeksel for overgangsskjøter Smw-F
Profil F.Nr. 028.-
35,7 kg/49E1 005.500
NSB40/49E1

Ved overgangsskjøter 35,7kg/S41 og 49E1/54E3 benyttes standard formdeksel for det største profilet.

Ved overgangsskjøter 54E2/49E1 og 54E2/54E3 benyttes standard formdeksel for 54E2


Tabell 3: Formdeksel for faste skjøter
F.Nr. 028.-
Profil Smw-F Skv - L50 LSV
35,7 kg 005.600 007.010
S 41 005.620
49E1 005.630 008.070 007.050
54E3 005.640
54E2 005.650
60E1/60E2 005.660
Fotdeksel 005.690 008.100 007.080

8 Sveiseformer

Tabell 4: Sveiseformer
F nr. 028.026.-
Profil Smw - F SoWoS Skv - L50 HPW LSV
35,7 kg 330 710
NSB40 370
S41 410
49E1 450 800 700
54E3 490 810 570 870
54E2 550
54E1 530 830
60E1/60E2 510 820 580 860


Tabell 5: Sveiseformer for overgangsskjøter
Profil F.Nr.
SmW-F SoWoS
35,7 kg/NSB40 028.026.010
35,7 kg/S41 028.026.030
35,7 kg/49E1 028.026.050
S 41/49E1 028.026.090
49E1/54E3 028.026.130 028.026.110
54E3/54E2 028.026.140
49E1/54E2 028.026.160
54E3/60E1 028.026.190 028.026.120