Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse

Innhold

1 FJÆRER

1.1 Pandrol FE 1404 Fastclip

Artikkel: 104535 (sinkbelagt: 114793)

Tegning: KO-800120

Farge: Rød (Sinkbelagt: Gul)


Figur 1: Pandrol FE 1404 Fastclip

1.2 Pandrol FE 1504 Fastclip (HAL)

Artikkel: 107234

Tegning: KO-800151

Farge: Grønn (Sinkbelagt: Sort)

For bruk i JBV 60 betongsviller med 30 tonn aksellast.

Figur 2: Pandrol FE 1504 Fastclip (HAL)

1.3 Pandrol FE 1408 Fastclip

Artikkel: 104311 (sinkbelagt: 114794)

Tegning: KO-800140

Farge: Grønn (Sinkbelagt: Blå)

Figur 3: Pandrol FE 1408 Fastclip

1.4 Pandrol FC1501 Fastclip

Artikkel: 103443 (sinkbelagt: 103429)

Tegning: KO-701247

Farge: Rød (Sinkbelagt: Grå)


Figur 4: Pandrol FC1501 Fastclip

1.5 Pandrol FC1504 Fastclip

Tegning: KO-067428 Farge: Grønn (Sinkbelagt: Lysfiolett/blålilla)

Artikkel: 114779

For bruk i ballastfrie sporkonstruksjoner.

Figur 5: Pandrol FC1504 Fastclip med tåisolator

1.6 Pandrol FC1604 Fastclip (HAL)

Artikkel: 110426

Tegning: KO-064967

Farge: Rød (Sinkbelagt: Blå)


Figur 6: Pandrol FC1604 Fastclip

1.7 Pandrol e1877

Artikkel: 103697 (sinkbelagt: 104648)

Tegning: KO-701203

Farge: Blå

Figur 7: Pandrol e1877

1.8 Pandrol PR341a

Artikkel: 103804

Tegning: KO-065615

Farge: Brun


Figur 8: Pandrol PR341a

1.9 Pandrol PR607a

Artikkel: 103586

Tegning: KO-700799

Farge: Svart

Figur 9: Pandrol PR607a

1.10 Pandrol PR323

Tegning: KO-700800

Farge: Svart

Figur 10: Pandrol PR323

1.11 Pandrol PR401

Tegning: KO-700801

Farge: Svart

Figur 11: Pandrol PR401

1.12 Pandrol e2039

Artikkel: 103320

Tegning: KO-701119

Farge: Grønn

Figur 12: Pandrol e2039

1.13 Pandrol e2071

Artikkel: 103468

Tegning: KO-701240

Farge: Gul

Figur 13: Pandrol e2071

1.14 Hey-Back Fjær - HBFJ35

Artikkel: 107026

Tegning: KO-700803

Figur 14: Hey-Back Fjær - HBFJ35

1.15 Hey-Back HBFJ49

Artikkel: 105790

KO-700804


Figur 15: Hey-Back Fjær - HBFJ49

1.16 Hey-Back HBFJ49B

Artikkel: 103803

Tegning: KO-700802

Figur 16: Hey-Back Fjær - HBFJ49B

1.17 Hey-Back HBFJ54

Artikkel: 103585

Tegning: KO-700805


Figur 17: Hey-Back Fjær - HBFJ54

1.18 Dobbel fjærspiker Dn4

Tegning: KO-700806

Figur 18: Dobbel fjærspiker Dn4

1.19 Nabla fjærblad - RNTN1

Artikkel: 107884

Tegning: KO-701241

Figur 19: Nabla fjærblad - RNTN1

2 ISOLATORER

2.1 Pandrol FE 1404 Fastclip isolatorer for 60E1/54E3/49E1

Tåisolator:

Sideisolator:

Figur 20: Pandrol FE Fastclip isolatorer for 60E1/54E3/49E1

2.2 Pandrol FE 1504 Fastclip tåisolator for JBV60E FE HAL

Artikkel: 114815

Tegning: KO-068952

Figur 21: Pandrol FE 1504 Fastclip tåisolator for JBV60E FE HAL

2.3 Pandrol FE Fastclip tåisolator for FE 1408 fjær ("Dual rail")

Artikkel: 113622

Tegning: KO-068954

Figur 22: Pandrol FE Fastclip tåisolator for FE 1408 fjær ("Dual rail")

2.4 Pandrol FE Fastclip sideisolatorer for 49E1/54E3 i JBV 60 sville ("Dual rail")

  • 15,5 mm sideisolator innside (grønn) - artikkel: 108097
  • 22 mm sideisolator utside (blå) - artikkel: 107611

Tegning: KO-800143

Figur 23: Pandrol FE Fastclip 15,5 og 22 mm sideisolator for 49E1/54E3 i JBV 60 sville

2.5 Pandrol FE Fastclip sideisolatorer for 35kg/NSB40 i JBV 54 sville ("Dual rail")

  • 9 mm sideisolator innside (brun) - Artikkel: 108140 - Tegning: KO-800124
  • 18 mm sideisolator utside (brun) - Artikkel: 106269 - Tegning: KO-800143


Figur 24: Pandrol FE Fastclip 9 mm sideisolator for 35kg/NSB40 i JBV 54 sville - innside
Figur 25: Pandrol FE Fastclip 18 mm sideisolator for 35kg/NSB40 i JBV 54 sville - utside

2.6 Pandrol FC Fastclip isolatorer for 60E1/54E3/49E1

  • Tåisolator - Artikkel: 108000 - Tegning: KO-702277
  • Sideisolator - Artikkel: 107692 - Tegning KO-701248


Figur 26: Pandrol FC Fastclip isolatorer for 60E1/54E3/49E1

2.7 Pandrol FC Fastclip sideisolator for tresville og 54E3/49E1


Figur 27: Pandrol Fastclip sideisolator for tresville

2.8 Pandrol isolator for 60E1 på NSB 93

Artikkel: 103570

Tegning: KO-701222

Figur 28: Pandrol isolator for 60E1 på NSB 93

2.9 Pandrol isolator for 54E3 på NSB 90

Artikkel: 103401

Tegning: KO-701213

Figur 29: Pandrol isolator for 54E3 på NSB 90

2.10 Pandrol isolator for S41/49E1 på NSB 90

Artikkel: 105742

Tegning: KO-701211


Figur 30: Pandrol isolator for S41/49E1 på NSB 90

2.11 Pandrol isolator For S41/49E1 på NSB ENHETSSVILLE

(Anvendes sammen med pandrolfjær e1877)

Artikkel: 106600

Tegning: KO-800144

(Erstatter Sk 3101)

Denne isolatoren kan bare brukes sammen med mellomlegg KO-800145


Figur 31: Pandrol isolator for S41/49E1 på NSB ENHETSSVILLE

2.12 Pandrol isolator for 54E3 på NSB ENHETSSVILLE

(Anvendes sammen med pandrolfjær e1877)

Artikkel: 105924

Tegning: KO-800146 (Erstatter Sk 3103)


Denne isolatoren kan bare brukes sammen med mellomlegg KO-800145


Figur 32: Pandrol isolator for 54E3 på NSB ENHETSSVILLE

2.13 Pandrol isolator for S41/49E1/54E3 på NSB ENHETSSVILLE

(Anvendes sammen med pandrolfjær PR341A)

Artikkel: 103442

Tegning: KO-701204

Figur 33: Pandrol isolator for S41/49E1/54E3 på NSB ENHETSSVILLE

2.14 Pandrol isolator for 35 kg/NSB40 på NSB ENHETSSVILLE

(Anvendes sammen med pandrolfjær PR341A)

Artikkel: 106083

Tegning: KO-700816

Figur 34: Pandrol isolator for 35Kg/NSB40 på NSB ENHETSSVILLE

2.15 Pandrol isolator for 49E1 på betongsville i sporveksel

(Anvendes sammen med pandrolfjær PR341A)

Artikkel: 107691

Tegning: KO-700808

Figur 35: Pandrol isolator for 49E1 på betongsville i sporveksel

3 MELLOMLEGG

3.1 Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / Fastclip FE 1404 / JBV 60

Artikkel: 105342

Tegning: KO-800128

Figur 36: Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / Fastclip FE / JBV 60

3.2 Pandrol 9 mm polyurethane mellomlegg for 60E1 / Fastclip FE 1504 / JBV 60

Artikkel: 107304

Tegning: KO-800150

Brukes sammen med betongsville JBV 60 og fjær FE 1504 for 30 tonn aksellast.

Figur 37: Pandrol 9 mm Polyurethane mellomlegg for 60E1 / Fastclip FE 1504 / JBV 60

3.3 Pandrol 10,5 mm polyurethane mellomlegg for 60E2 / Fastclip FC 1604 / OB35 HAL

Artikkel: 110427

Tegning: KO-064968

Brukes sammen med betongsville OB35 HAL og fjær FC 1604 for 35 tonn aksellast.

Figur 38: Pandrol 10,5 mm Polyurethane mellomlegg for 60E2 / Fastclip FC 1604 / OB35 HAL

3.4 Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / Fastclip FC / NSB 95

Artikkel: 105819

Tegning: KO-701249

Figur 39: Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / Fastclip FC / NSB 95

3.5 Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / e-clip / NSB 93 og 60E1 / e-clip / sporvekselsviller

Artikkel: 105818

Tegning: KO-701229

Figur 40: Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / e-clip / NSB 93

3.6 Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip FE / JBV 54

Artikkel: 103973

Tegning: KO-800129

Figur 41: Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip FE / JBV 54

3.7 Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip FC / JBV 97

Artikkel: 103518

Tegning: KO-701251

Figur 42: Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip / JBV 97

3.8 Pandrol 10,5 mm mellomlegg for 35kg og NSB40 / Fastclip FE / JBV 54 (Dual rail)

Artikkel: 105409

Tegning: KO-800142

Figur 43: Pandrol 10,5 mm mellomlegg for 35kg og NSB40 / Fastclip FE / JBV 54 (Dual rail)

3.9 Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB 90 og 54E3 / e-clip / sporvekselsville

Artikkel: 103506

Tegning: KO-701215


Figur 44: Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB 90

3.10 Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip / Tresville

Artikkel: 106602

Tegning: KO-800147

Materiale: Polyurethane

Figur 45: Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip / Tresville

3.11 Walker 10 mm mel­lom­legg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB 90

Artikkel: 105887

Tegning: KO-701223


Figur 46: Walker 10 mm mel­lom­legg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB 90

3.12 6,5 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB ENHETSSVILLE

Artikkel: 104313

Tegning: KO-800145 (erstatter Sk 3169)


Figur 47: 6,5 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB ENHETSSVILLE

3.13 6,5 mm mellomlegg for 35 kg/NSB40/S41/49E1/54E3 / PR-clip / NSB ENHETSSVILLE

Artikkel: 103319

Tegning: KO-701252 (erstatter Sk 1632)


Figur 48: 6,5 mm mellomlegg for 54E3 / e-clip / NSB ENHETSSVILLE

3.14 EVA 5 mm mellomlegg for 35 kg/NSB40/S41/49E1/54E3 / PR-clip

Artikkel: 103441

Tegning: KO-700857


Figur 49: EVA 5 mm mellomlegg for 35 kg/NSB40/S41/49E1/54E3 / PR-clip

3.15 EVA 5 mm mellomlegg for 35 kg/NSB40 / PR-clip

(Anvendes for enhetssville i spe­sialutførelse)

Tegning: Sk 1629


Figur 50: EVA 5 mm mellomlegg for 35 kg/NSB40 / PR-clip

3.16 EVA 5 mm mellomlegg for 49E1 i sporveksler

Artikkel: 103531

Tegning: KO-700809


Figur 51: EVA 5 mm mellomlegg for 49E1 i sporveksler

4 UNDERLAGSPLATER

4.1 Pandrol underlagsplate for 49E1/54E3 og Fastclip FC på tresviller

Tilpasset sideisolatorer for full elektrisk isolasjon av skinne - artikkel: 114824

(For bruk uten sideisolatorer - artikkel: 104239)

Tegning: KO-800130

Figur 52: Pandrol underlagsplate for 49E1 54E3 og Fastclip på tresviller

4.2 Pandrol underlagsplate for 60E1 og e-fjær på tresviller

Artikkel: 105647

Tegning: KO-800137

Figur 53: Pandrol underlagsplate for 60E1 og e-fjær på tresviller

4.3 Pandrol underlagsplate for 49E1/54E3 og e-fjær på tresviller

Artikkel: 106023

Tegning: KO-701235

Figur 54: Pandrol underlagsplate for 49E1 54E3 og e-fjær på tresviller

4.4 Hey-Back underlagsplate for S41/49E1/54E3 på tresviller

Artikkel: 106911

Tegning: KO-700343

Figur 55: Hey-Back underlagsplate for S41/49E1/54E3 på tresviller

4.5 Hey-Back underlagsplate for 35 kg/NSB40 på tresviller

Artikkel: 104237

Tegning: KO-700351


Figur 56: Hey-Back underlagsplate for 35 kg/NSB40 på tresviller

4.6 Hey-Back underlagsplate for S41/49E1 på betongsville type 2

Tegning: KO-700529

Figur 57: Hey-Back underlagsplate for S41/49E1 på betongsville type 2

5 SVILLESKRUER

5.1 Svilleskrue for underlagsplate på tresviller

Artikkel:

  • 160 mm (standard) - 107972
  • 180 mm - 104061
  • 200 mm - 106884

Tegning: KO-700582

Svilleskruen finnes også med lengde 200 mm og 260 mm. Gjengepartiet for alle 3 lengder er identiske, mens skaft har ulik lengde.

Figur 58: Svilleskrue for underlagsplate på tresviller

5.2 Svilleskrue for underlagsplate på betongsviller

Artikkel: 106084

Tegning: KO-700510

Figur 59: Svilleskrue for underlagsplate på betongsviller

5.3 Svilleskrue for Nabla på tresviller

Artikkel: 106961

Tegning: KO-701242

Figur 60: Svilleskrue for Nabla på tresviller

6 Verktøy for påsetting og avtaking av Pandrol Fastclip FE fjærer

For av- og påsetting av Pandrol Fastclip FE fjærer kan følgende manuelle verktøy anvendes avhengig av kombinasjoner av fjærer (ved "Dual Rail")

Sporkonstruksjon Fjærkombinasjon Skinneprofil Installasjonsverktøy Avdragningsverktøy
JBV60 FE FE1404 60E1 AE17122/AE19914 AE16180
JBV60 FE "Dual Rail" FE1404/1408 54E3 AE18027/AE19914 AE16180
JBV60 FE "Dual Rail" FE1404/1408 49E1 AE18027/AE19914 AE18442
JBV54 FE FE1404 54E3 AE18027/AE19914 AE16180
JBV54 FE FE1404 49E1 AE18027/AE19914 AE18442
JBV54 FE "Dual Rail" FE1404/1408 NSB40 AE18027/AE19914 AE18442
JBV60 FE HAL FE1504 60E2 AE17122/AE19914 AE16180