Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse

Innhold

1 FJÆRER

1.1 Pandrol FE 1404 Fastclip

Tegning: OB 800120 Farge: Rød (sinkbelagt:lys grå)


Figur 1: Pandrol FE 1404 Fastclip

1.2 Pandrol FE 1504 Fastclip (HAL)

Tegning: OB OB.800151 Farge: Rød

For bruk i JBV 60 betongsviller med 30 tonn aksellast.

Figur 2: Pandrol FE 1504 Fastclip (HAL)

1.3 Pandrol FE 1408 Fastclip

Tegning: OB 800140 Farge: Rød

Figur 3: Pandrol FE 1408 Fastclip

1.4 Pandrol FC1501 Fastclip

Tegning: Sk 3161 Farge: Rød


Figur 4: Pandrol FC1501 Fastclip

1.5 Pandrol FC1604 Fastclip (HAL)

Tegning: KO-064967 Farge: Rød


Fil:FC1604.png
Figur 5: Pandrol FC1604 Fastclip

1.6 Pandrol e1877

Tegning: Sk 3100 Farge: Blå

Figur 6: Pandrol e1877

1.7 Pandrol PR341a

Teg­ning: Sk 1584 Farge: Svart


Figur 7: Pandrol PR341a

1.8 Pandrol PR607a

Teg­ning: Sk 1572 Far­ge: Svart

Figur 8: Pandrol PR607a

1.9 Pandrol PR323

Teg­ning: Sk1573 Farge: Svart


Figur 9: Pandrol PR323

1.10 Pandrol PR401

Tegning: Sk 1574 Farge: Svart

Figur 10: Pandrol PR401

1.11 Pandrol e2039

Tegning: Sk 2039 Farge: Grønn


Figur 11: Pandrol e2039


1.12 Pandrol e2071

Tegning: Sk 3136


Figur 12: Pandrol e2071

1.13 Hey-Back Fjær - HBFJ35

Tegning: Sk 1576

Figur 13: Hey-Back Fjær - HBFJ35

1.14 Hey-Back HBFJ49

Tegning: Sk 1577


Figur 14: Hey-Back Fjær - HBFJ49

1.15 Hey-Back HBFJ49B

Tegning: Sk 1575


Figur 15: Hey-Back Fjær - HBFJ49B

1.16 Hey-Back HBFJ54

Tegning: Sk 1578


Figur 16: Hey-Back Fjær - HBFJ54

1.17 Dobbel fjærspiker Dn4

Tegning: Sk 1579


Figur 17: Dobbel fjærspiker Dn4

1.18 Nabla fjærblad - RNTN1

Tegning: Sk 3140

Figur 18: Nabla fjærblad - RNTN1

2 ISOLATORER

2.1 Pandrol FE 1404 Fastclip isolatorer for 60E1/54E3/49E1

Tåisolator: OB 800121, Sideisolator: OB 800124


Figur 19: Pandrol FE Fastclip isolatorer for 60E1/54E3/49E1


2.2 Pandrol FE 1504 Fastclip tåisolator for JBV60E FE HAL

Tegning: OB 800188

Figur 20: Pandrol FE 1504 Fastclip tåisolator for JBV60E FE HAL

2.3 Pandrol FE Fastclip sideisolatorer for 49E1/54E3 i JBV 60 sville ("Dual rail")

Tegning: OB 800143

  • 15,5 mm sideisolator innside
  • 22 mm sideisolator utside
Figur 21: Pandrol FE Fastclip 15,5 og 22 mm sideisolator for 49E1/54E3 i JBV 60 sville

2.4 Pandrol FE Fastclip sideisolatorer for 35kg/NSB40 i JBV 54 sville ("Dual rail")

9 mm sideisolator innside: OB 800124

18 mm sideisolator utside: OB 800143


Figur 22: Pandrol FE Fastclip 9 mm sideisolator for 35kg/NSB40 i JBV 54 sville - innside
Figur 23: Pandrol FE Fastclip 18 mm sideisolator for 35kg/NSB40 i JBV 54 sville - utside

2.5 Pandrol FC Fastclip isolatorer for 60E1/54E3/49E1

Tåisolator: Sk 3162a, Sideisolator: Sk 3163


Figur 24: Pandrol FC Fastclip isolatorer for 60E1/54E3/49E1

2.6 Pandrol isolator for 60E1 på NSB 93

Tegning: Sk 3118


Figur 25: Pandrol isolator for 60E1 på NSB 93

2.7 Pandrol isolator for 54E3 på NSB 90

Tegning: Sk 3109

Figur 26: Pandrol isolator for 54E3 på NSB 90

2.8 Pandrol isolator for S41/49E1 på NSB 90

Tegning: Sk 3107


Figur 27: Pandrol isolator for S41/49E1 på NSB 90

2.9 Pandrol isolator For S41/49E1 på NSB ENHETSSVILLE

(Anvendes sammen med pandrolfjær e1877)

Tegning: OB.800144 (Erstatter Sk 3101)

Denne isolatoren kan bare brukes sammen med mellomlegg OB.800145


Figur 28: Pandrol isolator for S41/49E1 på NSB ENHETSSVILLE

2.10 Pandrol iso­la­tor for 54E3 på NSB ENHETSSVILLE

(Anvendes sammen med pandrolfjær e1877)

Tegning:OB.800146 (Erstatter Sk 3103)


Denne isolatoren kan bare brukes sammen med mellomlegg OB.800145


Figur 29: Pandrol isolator for 54E3 på NSB ENHETSSVILLE

2.11 Pandrol isolator for S41/49E1/54E3 på NSB ENHETSSVILLE

(Anvendes sammen med pandrolfjær PR341A)

Tegning: Sk 3117

Figur 30: Pandrol isolator for S41/49E1/54E3 på NSB ENHETSSVILLE

2.12 Pandrol isolator for 35 kg/NSB40 på NSB ENHETSSVILLE

(Anvendes sammen med pandrolfjær PR341A)

Tegning: Sk 1587

Figur 31: Pandrol isolator for 35Kg/NSB40 på NSB ENHETSSVILLE

2.13 Pandrol isolator for 49E1 på betongsville i sporveksel

(Anvendes sammen med pandrolfjær PR341A)

Tegning: Sk 1581

Figur 32: Pandrol isolator for 49E1 på betongsville i sporveksel

3 MELLOMLEGG

3.1 Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / Fastclip FE 1404 / JBV 60

Tegning: OB 800128

Figur 33: Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / Fastclip FE / JBV 60


3.2 Pandrol 9 mm polyurethane mellomlegg for 60E1 / Fastclip FE 1504 / JBV 60

Tegning: OB.800150

Brukes sammen med betongsville JBV 60 og fjær FE 1504 for 30 tonn aksellast.

Figur 34: Pandrol 9 mm Polyurethane mellomlegg for 60E1 / Fastclip FE 1504 / JBV 60


3.3 Pandrol 10,5 mm polyurethane mellomlegg for 60E2 / Fastclip FC 1604 / OB35 HAL

Tegning: KO-064968

Brukes sammen med betongsville OB35 HAL og fjær FC 1604 for 35 tonn aksellast.

Fil:10 mm Polyurethane mellomlegg.png
Figur 35: Pandrol 10,5 mm Polyurethane mellomlegg for 60E2 / Fastclip FC 1604 / OB35 HAL

3.4 Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / Fastclip FC / NSB 95

Tegning: Sk 3164

Figur 36: Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / Fastclip FC / NSB 95

3.5 Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / e-clip / NSB 93 og 60E1 / e-clip / sporvekselsviller

Tegning: Sk 3125

Figur 37: Pandrol 10 mm mellomlegg for 60E1 / e-clip / NSB 93

3.6 Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip FE / JBV 54

Tegning:OB 800129

Figur 38: Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip FE / JBV 54

3.7 Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip FC / JBV 97

Tegning: Sk 3166

Figur 39: Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip / JBV 97


3.8 Pandrol 10,5 mm mellomlegg for 35kg og NSB40 / Fastclip FE / JBV 54 (Dual rail)

Tegning: OB. 800142

Figur 40: Pandrol 10,5 mm mellomlegg for 35kg og NSB40 / Fastclip FE / JBV 54 (Dual rail)

3.9 Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB 90 og 54E3 / e-clip / sporvekselsville

Tegning: Sk 3111


Figur 41: Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB 90


3.10 Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip / Tresville

Tegning: OB.800147

Materiale: Polyurethane

Figur 42: Pandrol 10 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / Fastclip / Tresville

3.11 Walker 10 mm mel­lom­legg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB 90

Tegning: Sk 3119


Figur 43: Walker 10 mm mel­lom­legg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB 90

3.12 6,5 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB ENHETSSVILLE

Tegning: OB.800145 (erstatter Sk 3169)


Figur 44: 6,5 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB ENHETSSVILLE

3.13 6,5 mm mellomlegg for 35 kg/NSB40/S41/49E1/54E3 / PR-clip / NSB ENHETSSVILLE

Tegning: Sk 3169 (erstatter Sk 1632)


Figur 45: 6,5 mm mellomlegg for 54E3 / e-clip / NSB ENHETSSVILLE

3.14 EVA 5 mm mellomlegg for 35 kg/NSB40/S41/49E1/54E3 / PR-clip

Tegning: Sk 1632


Figur 46: EVA 5 mm mellomlegg for 35 kg/NSB40/S41/49E1/54E3 / PR-clip

3.15 EVA 5 mm mellomlegg for 35 kg/NSB40 / PR-clip

(Anvendes for enhetssville i spe­sialutførelse)

Tegning: Sk 1629


Figur 47: EVA 5 mm mellomlegg for 35 kg/NSB40 / PR-clip

3.16 EVA 5 mm mellomlegg for 49E1 i sporveksler

Tegning: Sk 1581A


Figur 48: EVA 5 mm mellomlegg for 49E1 i sporveksler

4 UNDERLAGSPLATER

4.1 Pandrol underlagsplate for 49E1/54E3 og Fastclip FC på tresviller

Tegning: Sk 3049

Figur 49: Pandrol underlagsplate for 49E1 54E3 og Fastclip på tresviller

4.2 Pandrol underlagsplate for 60E1 og e-fjær på tresviller

Tegning: OB.800137

Figur 50: Pandrol underlagsplate for 60E1 og e-fjær på tresviller

4.3 Pandrol underlagsplate for 49E1/54E3 og e-fjær på tresviller

Tegning: Sk 3131

Figur 51: Pandrol underlagsplate for 49E1 54E3 og e-fjær på tresviller

4.4 Hey-Back underlagsplate for S41/49E1/54E3 på tresviller

Tegning: Sk 691

Figur 52: Hey-Back underlagsplate for S41/49E1/54E3 på tresviller

4.5 Hey-Back underlagsplate for 35 kg/NSB40 på tresviller

Tegning: Sk 695


Figur 53: Hey-Back underlagsplate for 35 kg/NSB40 på tresviller

4.6 Hey-Back underlagsplate for S41/49E1 på betongsville type 2

Tegning: Sk 972

Figur 54: Hey-Back underlagsplate for S41/49E1 på betongsville type 2

5 SVILLESKRUER

5.1 Svilleskrue for underlagsplate på tresviller

Tegning: Sk 1086

Svilleskruen finnes også med lengde 200 mm og 260 mm. Gjengepartiet for alle 3 lengder er identiske, mens skaft har ulik lengde.

Figur 55: Svilleskrue for underlagsplate på tresviller

5.2 Svilleskrue for underlagsplate på betongsviller

Tegning: Sk 946


Figur 56: Svilleskrue for underlagsplate på betongsviller

5.3 Svilleskrue for Nabla på tresviller

Tegning: Sk 3141

Figur 57: Svilleskrue for Nabla på tresviller