Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/113 Vertikale langsgående sprekker

1 Feil i skinneende

11/12 Skinnehodet

113 VERTIKALE LANGSGÅENDE SPREKKER

UIC 113 Vertikale langsgående sprekker

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd eller skinner med gjennomgående sprekk: Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Skinner med sprekk > 100 mm: Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Skinner med sprekk > 50 mm: Gruppe 2a – Ta ut feilen
Skinner med sprekk < 50 mm Gruppe 2b - Hold skinnen under observasjon

For utbedring av vertikalsprekker gjelder at hele skinnelengden skal skiftes ut.

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Sprekken vil etter hvert dele skinnehodet gradvis langs et vertikalt plan, parallelt til skinnesteget (se også 213)


Når sprekken når kjøreflaten, vil den vise seg som svart linje. Etter hvert som sprekken åpner seg kan det observeres en nedsenkning av kjøreflaten sammen med en utvidelse av skinnehodet.


Må ikke forveksles med 121


Deteksjon av feil

  • Visuelt - i tvilstilfelle fjernes laskene for inspeksjon av avrunding mellom hode og steg
  • Ultralyd