Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/2204 Unormal toppslitasje

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

220 SLITASJE

2204 UNORMAL TOPPSLITASJE

UIC 2204 Unormal toppslitasje

Kjennetegn og utseende

Feil initiert av trafikklaster

Toppslitasje av skinner er et resultat av kontaktspenninger mellom hjul og skinne og behøver vanligvis ikke regnes som en skinnefeil.

Unormal toppslitasje kan imidlertid forekomme i noen skinner hvor slitasjegraden klart overstiger normal slitasje på tilstøtende skinner under samme forhold.

Feilen må ikke forveksles med 223 Utvalsing (knusing)

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Skinneprofilmålinger
  • Sporgeometrimålinger

Tiltak / feilgruppering

Slitasje som overstiger grenseverdiene i Skinner#Skinneslitasje Gruppe 2a – ta ut feilen

Utvalsinger (”nebb” ”skjegg”) bør slipes bort.