Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/239 Overvalsing i steget

2 Feil inne på skinne

23 Skinnesteget

239 OVERVALSING I STEGET

UIC 239 Overvalsing i steget

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Denne svært sjeldne feilen viser seg som en linje parallell til skinnens lengdeakse, i skinnesteget, eller i overgangene steg/hode og steg/fot. Feilen skyldes overskytende stål som foldet i valsene (overvalsing).

Alle skinner fra samme valseblokk kan ha den samme feilen.

Når denne linjen er nær overgangen steg/hode skal det alltid kontrolleres ved hjelp av ultralyd at det ikke er en vertikal langsgående sprekk i hodet. (213).

Deteksjon av feil

Visuelt

Tiltak / feilgruppering

Gruppe 2a – ta ut feilen