Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/6112 Tverrsprekk i vingeskinne

6 Feil i karbonstålkryss

61 Skinnehodet/øvre del av komponenten

6112 TVERRSPREKK I VINGESKINNE

6112 Tverrsprekk i vingeskinne

Kjennetegn og utseende

Sprekk i øvre del av vingeskinne. Sprekken vokser fra kjøreflaten og nedover i vingeskinnen på tvers av kjøreretningen

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd
  • Penetrerende væske

Feilgruppering

Synlig sprekk som opptrer sammen med en horisontal sprekk Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
  • Synlig sprekk uansett størrelse
  • Usynlig sprekk ≥ FBH 10 mm
  • Usynlig sprekk ≥ FBH 5 mm i kombinasjon med 621, 623 eller 626
Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Sprekkstørrelse FBH 5mm-FBH 10 mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Sprekkdybde < FBH 5 mm Gruppe 2b – hold skinnekrysset under observasjon

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising