Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss

1 INNLEDNING

Denne katalogen omhandler feil og skader som oppstår i sporvekslers skinnekryss. Katalogen gir en kort beskrivelse av hver enkelt feil, hvordan den kan oppdages og hvilke tiltak som skal treffes.

1.1 Definisjon av tiltak - feilgrupper

Avhengig av feiltype og feilens størrelse angis det i katalogen hva som skal gjøres når skinnefeil oppdages. Feil i skinnekryss grupperes etter følgende feilgrupper:

 • gruppe 2b - hold skinnekrysset under observasjon
 • gruppe 2a – ta ut feilen
 • gruppe 1 – ta ut feilen snarest
 • gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner

Gruppe 2b - Hold skinnekrysset under observasjon

Feil som klassifiseres i denne gruppen skal inspiseres visuelt min. hver 3 MBrt. Anvendes på feil som på dette stadiet ikke representerer noen fare for togfremføringen.

Gruppe 2a – Ta ut feilen

Feil som klassifiseres i denne gruppen skal fjernes innenfor et planlagt vedlikeholdsprogram. Feilen skal inspiseres min. 1 gang hver 1 MBrt inntil den er fjernet. Denne feilgruppen anvendes på feil som på dette stadiet ikke representerer noen fare for togfremføringen, men som kan forventes å vokse til en farlig feil.

Gruppe 1 – Ta ut feilen snarest

Feil som klassifiseres i denne gruppen, skal utbedres snarest og senest innen 1 måned etter feilrapportering. Denne feilgruppen anvendes på feil som kan forventes å vokse til en farlig feil i løpet av kort tid.

Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner

Feil som klassifiseres i denne gruppen, skal utbedres umiddelbart samtidig som det innføres trafikkrestriksjoner over feilstedet. Denne feilgruppen anvendes på feil som utgjør en umiddelbar fare for togfremføring.

Kommentarer:

 • Med trafikkrestriksjoner menes at det innføres hastighetsreduksjon eller at sporet stenges for trafikk. Hastighet og evt. stenging bestemmes av infrastruktureier, dog skal ikke hastigheten overskride 40 km/h

1.2 Kodifiseringens oppbygging

Feil og brudd kodifiserer etter en kode med 3 eller 4 siffer.

Første siffer angir hvilken sporvekselkomponent feilen befinner seg i:

6. Skinnekryss karbonstål

7. Skinnekryss 12-14% manganstål

Andre siffer hvor i objektet feilen befinner seg :

0. hele tverrsnittet
 1. skinnehodet / øvre del av komponenten
 2. overflatefeil
 3. skinnesteget / midtre del av komponenten
 4. feil i påleggsveis
 5. skinnefoten /nedre del av komponenten
 6. sporrille

Tredje siffer angir:

 • sprekkens retning i tilfelle brudd eller skinne med sprekk
 • feiltype i tilfelle overflatefeil

sprekkens retning/orientering:

JD532 07a fig003.png
 1. tverrsprekk
 2. vannrett
 3. loddrett langsgående
 4. korrosjon
 5. gjennom hull
 6. skråsprekk - ikke fra hull
 7. overvalsing

Fjerde siffer angir eventuell tilleggsklassifisering

2 FEIL I SKINNEKRYSS - KARBONSTÅL

60 Hele tverrsnittet


61 Skinnehode/Øvre del av skinnekrysset

6111 Tverrsprekk i krysspiss

6112 Tverrsprekk i vingeskinne

612 Langsgående vannrett sprekk under kjøreflaten med nedsenkning

613 Vertikal langsgående sprekk i krysspiss

618 Bøyd krysspiss


62 Overflatefeil

621 Mikrosprekker

622 Avskalling på krysspiss

623 Avskalling på vingeskinne

626 Lokal nedsenkning med sprekker (Squat)


64 Sveisefeil

647 Feil i påleggsveis

3 FEIL I SKINNEKRYSS - 12-14% MANGANSTÅL

70 Hele tverrsnittet

701 Tverrsprekk gjennom hele krysset


71 Skinnehode/Øvre del av skinnekrysset

7111 Tverrsprekk i krysspiss

7112 Tverrsprekk i vingeskinne som vokser ovenifra

712 Langsgående vannrett sprekk under kjøreflaten

713 Vertikal langsgående sprekk i krysspiss

715 Skråstilt sprekk i krysspiss

718 Bøyd krysspiss


72 Overflatefeil

721 Mikrosprekker

722 Avskalling krysspiss

723 Avskalling vingeskinne

724 Inntrykk fra pukk eller andre fremmedlegemer

725 Skader fra hjul med hulløp

726 Lokal nedsenkning med sprekker (Squat)


74 Feil i sveis

743 Feil i inox-sveis

747 Avskalling påleggsveis


76 Feil i sporrillen

763 Langsgående sprekk i sporrillen