Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/612 Langsgående vannrett sprekk under kjøreflaten med nedsenkning

6 Feil i karbonstålkryss

61 Skinnehodet/øvre del av komponenten

612 LANGSGÅENDE VANNRETT SPREKK UNDER KJØREFLATEN MED NEDSENKNING

612 Langsgående vannrett sprekk under kjøreflaten med nedsenkning

Kjennetegn og utseende

Langsgående sprekk under kjøreflaten som opptrer gjerne sammen med en nedsenkning av kjøreflaten. Denne feilen kan være forårsaket av materialfeil eller uregelmessigheter i krysspissens geometri.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd
  • Penetrerende væske

Feilgruppering

  • Synlig sprekk uansett lengde
  • Synlig/usynlig sprekk som når frem til sveis
  • Usynlig sprekk > 25 mm
Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Usynlig sprekk med lengde 10 - 25 mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Usynlig sprekk med lengde < 10 mm Gruppe 2b – hold skinnekrysset under observasjon

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising. Arbeidsomfang må vurderes med bakgrunn i sprekkens lengde