Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/613 Vertikal langsgående sprekk i krysspiss

6 Feil i karbonstålkryss

61 Skinnehodet/øvre del av komponenten

613 VERTIKAL LANGSGÅENDE SPREKK I KRYSSPISS

613 Vertikal langsgående sprekk i krysspiss

Kjennetegn og utseende

Langsgående loddrett sprekk i krysspissen. Denne feilen kan være forårsaket av materialfeil.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd
  • Penetrerende væske

Feilgruppering

  • Synlig sprekk uansett lengde
  • Synlig/usynlig sprekk som når frem til sveis
  • Usynlig sprekk ≥ FBH 3 mm og med lengde > 25 mm
Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Usynlig sprekk ≥ FBH 3 mm og med lengde < 25 mm Gruppe 2a – utbedre feilen

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising. Arbeidsomfang må vurderes med bakgrunn i sprekkens lengde