Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/618 Bøyd krysspiss

6 Feil i karbonstålkryss

61 Skinnehodet/øvre del av komponenten

618 BØYD KRYSSPISS

618 Bøyd krysspiss

Kjennetegn og utseende

Krysspissen er bøyd til siden. Dette er som regel forårsaket av for liten ledevidde i krysspartiet. Hjulflensen treffer krysspissen og bøyer den til side.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Bøyd krysspiss

Gruppe 2a – utbedre feilen

Utbedringstiltak

Bøyd krysspiss Feilen kan utbedres ved sliping og påleggsveising

NB! Ledeviddefeil må utbedres før utbedring av krysspiss finner sted.