Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/622 Avskalling på krysspiss

6 Feil i karbonstålkryss

62 Overflatefeil

622 AVSKALLING PÅ KRYSSPISS

622 Avskalling på krysspiss

Kjennetegn og utseende

Materialutfall på krysspiss.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Skadeområde med lengde > 100 mm Gruppe 1 – utbedre feilen snarest
Skadeområde med lengde < 100 mm Gruppe 2a – utbedre feilen

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising. Arbeidsomfang må vurderes med bakgrunn i skadeområdets lengde