Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/623 Avskalling på vingeskinne

6 Feil i karbonstålkryss

62 Overflatefeil

623 AVSKALLING PÅ VINGESKINNE

623 Avskalling på vingeskinne

Kjennetegn og utseende

Sprekken går tvers igjennom hele skinnekrysset. Slike sprekker opptrer normalt rundt andre sville bak krysspissen.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Skadeområde med lengde > 100 mm Gruppe 1 – utbedre feilen snarest
Skadeområde med lengde < 100 mm Gruppe 2a – utbedre feilen

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising. Arbeidsomfang må vurderes med bakgrunn i skadeområdets lengde