Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/626 Lokal nedsenkning med sprekker (Squat)

6 Feil i karbonstålkryss

62 Overflatefeil

626 LOKAL NEDSENKNINGER MED SPREKKER (SQUAT)

626 Lokal nedsenkning med sprekker (Squat)

Kjennetegn og utseende

Mikrosprekker opptrer som en konsekvens av kontaktutmatting av overflatematerialet.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Feilgruppering

  • Tverrsprekk > FBH 10mm
  • 2 eller flere sprekker innenfor 3 sviller
Gruppe 1 – utbedre feilen snarest
Tverrsprekk < FBH 10mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Feil uten registrerbar tverrsprekk Gruppe 2b – hold komponenten under observasjon

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising