Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/647 Feil i påleggsveis

6 Feil i karbonstålkryss

64 Sveisefeil

647 FEIL I PÅLEGGSVEIS

647 Feil i påleggsveis

Kjennetegn og utseende

Horisontale sprekker som utvikler seg langs bindesonen mellom grunnmateriale og tilsatsmateriale fører til at avsettet løsner og faller av. Sprekken kan i noen tilfeller bøye av nedover og forårsake skinnebrudd.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Feilgruppering

Brudd eller gjennomgående sprekk Gruppe 0 – utbedre feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Sprekk/skade med lengde > 100mm Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Sprekk/skade med lengde < 100 mm Gruppe 2a – utbedre feilen

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising