Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/701 Tverrsprekk gjennom hele krysset

7 Feil i 12-14% mangankryss

70 Hele tverrsnittet

701 TVERRSPREKK GJENNOM HELE KRYSSET

701 Tverrsprekk gjennom hele krysset

Kjennetegn og utseende

Sprekken går tvers igjennom hele skinnekrysset og kan ses fra begge sider av krysset. Slike sprekker opptrer normalt rundt andre sville bak krysspissen. Sprekken(e) er som regel initiert ved tverrsnittsoverganger ved befestigelsen og vokser nedenfra og oppover i skinnekrysset.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Penetrerende væske

Feilgruppering

Vertikal sprekklengde > 130 mm Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Vertikal sprekklengde > 100 mm med horisontal komponent Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Vertikal sprekklengde > 100 mm Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Vertikal sprekklengde < 100 mm Gruppe 2a – utbedre feilen

Feilgruppering

Skift ut krysset.