Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/7111 Tverrsprekk i krysspiss

7 Feil i 12-14% mangankryss

71 Skinnehode/Øvre del av skinnekrysset

7111 TVERRSPREKK I KRYSSPISS

7111 Tverrsprekk i krysspiss

Kjennetegn og utseende

Tverrsprekk i krysspissen som vokser fra kjøreflaten og nedover i krysspissen. Slike sprekker opptrer normalt rundt første og andre sville bak krysspissen.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Penetrerende væske

Feilgruppering

Sprekken opptrer sammen med en horisontal sprekk Gruppe 0 - utbedre feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Sprekkdybde > 25 mm Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Sprekkdybde 5 - 25 mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Sprekkdybde < 5 mm Gruppe 2b – hold komponenten under observasjon

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising