Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/7112 Tverrsprekk i vingeskinne som vokser ovenifra

7 Feil i 12-14% mangankryss

71 Skinnehode/Øvre del av skinnekrysset

7112 TVERRSPREKK I VINGESKINNE

7112 Tverrsprekk i vingeskinne

Kjennetegn og utseende

Sprekk i øvre del av vingeskinne. Sprekken vokser fra kjøreflaten og nedover i vingeskinnen på tvers av kjøreretningen.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Penetrerende væske

Feilgruppering

Sprekkdybde > 100 mm hvor sprekken opptrer sammen med en horisontal sprekk eller bøyer av i horisontal retning Gruppe 0 - utbedre feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Sprekkdybde > 100 mm hvor sprekken opptrer sammen med en horisontal sprekk eller bøyer av i horisontal retning Gruppe 0 - utbedre feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Sprekkdybde > 100 mm Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Sprekkdybde 15 - 100 mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Sprekkdybde < 15 mm Gruppe 2b – hold komponenten under observasjon

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising