Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/712 Langsgående vannrett sprekk under kjøreflaten

7 Feil i 12-14% mangankryss

71 Skinnehode/Øvre del av skinnekrysset

712 LANGSGÅENDE VANNRETT SPREKK UNDER KJØREFLATEN MED NEDSENKNING

712 Langsgående vannrett sprekk under kjøreflaten med nedsenkning

Kjennetegn og utseende

Langsgående sprekk under kjøreflaten som opptrer sammen med en nedsenkning av kjøreflaten. Denne feilen kan være forårsaket av materialfeil eller uregelmessigheter i krysspissens geometri

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Penetrerende væske

Feilgruppering

Sprekk med lengde > 250 mm Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Sprekk med lengde 25 - 250 mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Sprekk med lengde < 25 mm Gruppe 2b – hold komponenten under observasjon

Utbedringstiltak

Sprekk med lengde > 100 mm Skift ut krysset
Sprekk med lengde < 100 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising