Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/713 Vertikal langsgående sprekk i krysspiss

7 Feil i 12-14% mangankryss

71 Skinnehode/Øvre del av skinnekrysset

713 VERTIKAL LANGSGÅENDE SPREKK I KRYSSPISS

713 Vertikal langsgående sprekk i krysspiss

Kjennetegn og utseende

Langsgående loddrett sprekk i krysspissen. Denne feilen kan være forårsaket av materialfeil.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Penetrerende væske

Feilgruppering

Sprekk med lengde > 250 mm Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Sprekk med lengde 25 - 250 mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Sprekk med lengde < 25 mm Gruppe 2b – hold komponenten under observasjon

Utbedringstiltak

Sprekk med lengde > 100 mm Skift ut krysset
Sprekk med lengde < 100 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising