Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/715 Skråstilt sprekk i krysspiss

7 Feil i 12-14% mangankryss

71 Skinnehode/Øvre del av skinnekrysset

715 SKRÅSTILT SPREKK I KRYSSPISS

715 Skråstilt sprekk i krysspiss

Kjennetegn og utseende

Sprekken vokser oppover på skrå mot kjøreflaten. Sprekken kan gjerne ses på begge sider av krysspissen. Om den får vokse lenge nok blir den synlig på kjøreflaten. Slike sprekker opptrer normalt rundt andre sville bak krysspissen. Denne feiltypen er gjerne ledsaget av en lokal nedsenking av kjøreflaten.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Penetrerende væske

Feilgruppering

Sprekken opptrer sammen med en horisontal sprekk Gruppe 0 - utbedre feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Sprekken er synlig på kjøreflaten Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Sprekklengde > 30 mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Sprekklengde < 30 mm Gruppe 2b – hold komponenten under observasjon

Utbedringstiltak

Skråstilt sprekk i krysspiss Skift ut krysset

Denne skaden egner seg ikke for reparasjon i sporet ved påleggsveising.