Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/718 Bøyd krysspiss

7 Feil i 12-14% mangankryss

71 Skinnehode/Øvre del av skinnekrysset

718 BØYD KRYSSPISS

718 Bøyd krysspiss

Kjennetegn og utseende

Krysspissen er bøyd til siden. Dette er som regel forårsaket av for liten ledevidde i krysspartiet. Hjulflensen treffer krysspissen og bøyer den til side.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Bøyd krysspiss Gruppe 2a – utbedre feilen

Utbedringstiltak

Bøyd krysspiss Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising. Korriger ledevidde.

NB! Ledeviddefeil må utbedres før utbedring av krysspiss finner sted.