Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/721 Mikrosprekker

7 Feil i 12-14% mangankryss

72 Overflatefeil

721 MIKROSPREKKER

721 Mikrosprekker

Kjennetegn og utseende

Mikrosprekker opptrer som en konsekvens av kontaktutmatting av overflatematerialet.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Lange sprekker som ender opp på kjøreflaten med avgreninger som følger skinnens lengdeakse Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Skadeområde med lengde > 100 mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Skadeområde med lengde < 100 mm Gruppe 2b – hold komponenten under observasjon

Utbedringstiltak

Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising men arbeidsomfang må vurderes i forhold til skadeområdets lengde.