Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/722 Avskalling krysspiss

7 Feil i 12-14% mangankryss

72 Overflatefeil

722 AVSKALLING PÅ KRYSSPISS

722 Avskalling på krysspiss

Kjennetegn og utseende

Materialutfall på på krysspiss.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Skadeområde med lengde > 100 mm Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Skadeområde med lengde < 100 mm Gruppe 2a – utbedre feilen

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising, men arbeidsomfang må vurderes avhengig av skadeområdets lengde