Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/723 Avskalling vingeskinne

7 Feil i 12-14% mangankryss

72 Overflatefeil

723 AVSKALLING PÅ VINGESKINNE

723 Avskalling på vingeskinne

Kjennetegn og utseende

Sprekken går tvers igjennom hele skinnekrysset. Slike sprekker opptrer normalt rundt andre sville bak krysspissen.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Skadeområde med lengde > 100 mm Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Skadeområde med lengde < 100 mm Gruppe 2a – utbedre feilen

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising, men arbeidsomfang må vurderes avhengig av skadeområdets lengde