Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/724 Inntrykk fra pukk eller andre fremmedlegemer

7 Feil i 12-14% mangankryss

72 Overflatefeil

724 INTRYKK FRA PUKK ELLER ANDRE FREMMEDLEGEMER

724 Inntrykk fra pukk eller andre fremmedlegemer

Kjennetegn og utseende

Ballastinntrykk opptrer som små runde inntrykk på kjøreflaten. Oppstår ved sporarbeid ved at ballastpukk legger seg på kjøreflaten og blir trykket inn i overflaten ved togpassering.

Må ikke forveksles med squat, kode 726.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Ballastinntrykk Gruppe 2b – hold komponenten under observasjon

Utbedringstiltak

Ingen utbedring nødvendig.