Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/725 Skader fra hjul med hulløp

7 Feil i 12-14% mangankryss

72 Overflatefeil

725 SKADER FRA HJUL MED HULLØP

725 Skader fra hjul med hulløp

Kjennetegn og utseende

Hjul med ”hulløp” vil belaste skinnekrysset på steder som ikke er dimensjonert for å ta opp hjullaster. Dette kan medføre langsgående overflateskader og sprekker i skinnekrysset.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Skadeområde? med lengde > 250 mm Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Skadeområde med lengde 25 - 250 mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Skadeområde med lengde < 25 mm Gruppe 2b – hold komponenten under observasjon

Utbedringstiltak

Skadeområde med lengde > 100 mm Skift ut krysset
Skadeområde med lengde < 100 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising