Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/726 Lokal nedsenkning med sprekker (Squat)

7 Feil i 12-14% mangankryss

72 Overflatefeil

726 LOKAL NEDSENKNING MED SPREKKER (SQUAT)

726 Lokal nedsenkning med sprekker (Squat)

Kjennetegn og utseende

Denne feilen er synlig på kjøreflaten av skinnehodet som en lokal utvidelse og nedsenkning av kontaktbåndet mellom hjul og skinne, fulgt av en mørk flekk som inneholder fine sprekker i sirkelbuer eller V-form.

Sprekken vokser innover i skinnehodet, først med en liten vinkel i forhold til kjøreflaten. Senere vil de bøye av og vokse på tvers av skinnen og kan dermed forårsake skinnebrudd.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Sprekkdybde > 100 mm hvor sprekken opptrer sammen med en horisontal sprekk eller bøyer av i horisontal retning Gruppe 0 - utbedre feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
To parallelle sprekker hvor den ene er over 100 mm Gruppe 0 - utbedre feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Sprekkdybde > 100 mm Gruppe 1 - utbedre feilen straks
Sprekkdybde 15 - 100 mm Gruppe 2a - utbedre feilen
Sprekkdybde < 15 mm Gruppe 2b - hold komponenten under observasjon

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising