Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/743 Feil i inox-sveis

7 Feil i 12-14% mangankryss

74 Feil i sveis

743 FEIL I "INOX" - SVEIS

743 Feil i "INOX" - sveis

Kjennetegn og utseende

Skader som oppstår i og nær skjøtsveisen som forbinder mangstålkrysset med kryssbenender i ”vanlig” skinnestål.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Brudd eller gjennomgående sprekk Gruppe 0 - utbedre feilen umiddelbart og innfør

trafikkrestriksjoner

  • Avskallinger som opptrer sammen med tverrsprekker
  • Avskallinger med lengde > 100 mm
Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Avskallinger med lengde < 100 mm Gruppe 2a – utbedre feilen

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising