Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/747 Avskalling påleggsveis

7 Feil i 12-14% mangankryss

74 Feil i sveis

747 AVSKALLING FRA PÅLEGGSVEIS

747 Avskalling fra påleggsveis

Kjennetegn og utseende

Horisontale sprekker som utvikler seg langs bindesonen mellom grunnmateriale og tilsatsmateriale fører til at avsettet løsner og faller av. Sprekken kan i noen tilfeller bøye av nedover og forårsake skinnebrudd.

Deteksjon av feil

  • Visuelt

Feilgruppering

Sprekk med lengde > 250 mm Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Sprekk med lengde < 250 mm Gruppe 2a – utbedre feilen

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av sliping og påleggsveising