Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss/763 Langsgående sprekk i sporrillen

7 Feil i 12-14% mangankryss

76 Sporrillen

763 LANGSGÅENDE SPREKK I SPORRILLE

763 Langsgående sprekk i sporrille

Kjennetegn og utseende

Sprekken opptrer i bunn av sporrillen, gjerne i overgang mellom vertikal og horisontal del av sporrillen. Sprekken vokser på langs av krysset. I noen tilfeller bøye av og vokse oppover mot kjørekanten.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Penetrerende væske

Feilgruppering

Sprekken opptrer sammen med en tverrsprekk Gruppe 0 - utbedre feilen umiddelbart og innfør

trafikkrestriksjoner

Sprekklengde > 200 mm Gruppe 1 – utbedre feilen straks
Sprekklengde 30 - 200 mm Gruppe 2a – utbedre feilen
Sprekklengde < 30 mm Gruppe 2b – hold komponenten under observasjon

Utbedringstiltak

Sprekkdybde > 15-20 mm Skift ut krysset
Sprekkdybde < 15-20 mm Feilen kan utbedres ved hjelp av påleggsveising