Signal/Bygging/Togdeteksjon/Justeringsregler likestrøm utløsningsfelt med avfalt c-rele


1 Innledning

Her beskrives innjustering og kontroll av likestrøms utløsningsfelt med avfalt c-rele.

Under arbeidet er det behov for

  • Godkjent universalinstrument
  • Kortslutningsmagnet (0,5 ohm)
  • vanlig småverktøy

2 Justeringer i apparatskap 2

Grenseverdi
1 Intervallen er innstilt fra fabrikken. Hvis det er mistanke om at den ikke fungerer riktig, skal den byttes ut og sendes inn for kontroll. Se ellers instruks for hver enkelt "Intervall". Strømmen gjennom motstand 3 (som forbikobler "intervallen") skal være: [math]\displaystyle{ \frac{\textrm{normalbelastning\ m/fastlys}}{4} \cdot \frac{9}{10}̈́\textrm{\ A} }[/math]
2 Klemmen A7-B7 på rele KH kortsluttes. Sporet kortsluttes med kortslutningsmagnet plassert mellom tilkoblingene til sporet. Strømmen i rele C måles over knivkontakt C samtidig med at klemme A4/F4 kortsluttes. Strømmen i rele C skal være 900 til 1000 mA. Se skissen.
3 Forbindelsen mellom VAS 2 (kiosken) og sporfeltene i vegovergangen brytes. Klemmen kortsluttes på sporfeltsiden. Derpå måles ballastmotstanden i c-feltene over klemmen. Det skal gjøres to målinger. Ballastmotstanden må være større enn 35 ohm.
4 De isolerte skinneskjøter måles elektrisk.
5 Etter utførelsen av disse målingene og etter at alle kortslutninger er fjernet, skal korrekt funksjon kontrolleres, helst ved togs passering i begge kjøreretninger.

3 Måleskjema

Måleskjema finnes her.