Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg: Justeringsregler Westinghouse1100 Hz sporfelt


1 Innledning

1.1 Hensikt og omfang

Dette vedlegget beskriver spesielle krav til bygging og justering av Westinghouse 1100 Hz sporfelt ved Jernbaneverkets infrastruktur.

2 Generelt

2.1 Sporfeltets oppbygning

Figur 1: Sporfeltets oppbygging

2.2 Målepunkter

Figur 2: Sporfeltets oppbygging

3 Innregulering

Innregulering som følger.

a) Sporet shuntes ved tilførselspunktet med 12 Ω og strømmen I2 innstilles med regulerbar 55 Ω motstand til ca. 250 mA~. Sjekk at releet ikke er tiltrekt.

b) Shunt sporet ved tilførselspunktet med 5 Ω og justere vribar motstand i sporfeltmatingen til I1 er 375 mA=

c) Shunt sporet ved tilførselspunktet med 12 Ω og les av I1 (maks. 250 mA=). Kontroller samtidig at releet ikke blir hengende ved å kortslutte (med 0 Ω motstand) og frigi sporet.

d) Shunt sporfeltet i alle ytterpunkter, ett og ett punkt om gangen, med 0,5 Ω og kontroller at releet har minst 400 mA= i tiltrekk. Dersom flere sporfelt mates bør andre sporfelt kortsluttes, og det kontrolleres at releene trekker.

e) Det antall sporfelt som under normal drift kan belegges samtidig kortsluttes.

  1. Alle med 0 Ω. Kontroller at alle sporfelt er tiltrekt.
  2. Alle med 0 Ω. Kontroller det enkelte sporfelt med 5 Ω.

4 Måleskjema

Måleskjema finnes her.