TABELL:Konstruksjoner og elementer

Denne tabellen viser en nummerert oversikt over ulike konstruksjoner og elementer relevant for normalprofil for daglinje.

Tabell: Normalprofil daglinje, enkeltspor
Del Konstruksjon/element Henvisning
1 Minste tverrsnitt for tog og tverrsnitt E Minste tverrsnitt
2 Kontaktledningsmast Kontaktledning/Prosjektering/Konstruksjoner
3 Ballastprofil Overbygning/Prosjektering/Ballast
4 Signalmast Signal/Prosjektering/Lyssignal
5 Kabelkanal Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil
6 Støyskjerm Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer
7 Formasjonsplan Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme
8 Traubunn Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme
9 Åpen linjegrøft Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering
10 Lukket linjegrøft Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering
11 Skråningshelning Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet