TABELL:Maksimalt sprang i manglende overhøyde

Denne tabellen beskriver maksimalt sprang i manglende overhøyde.

Tabell: Maksimalt sprang i manglende overhøyde
Hastighetsintervall Hovedspor Hovedtogspor og alle andre spor
Normale krav Minste krav
V ≤ 60 km/h 50 mm 110 mm 130 mm
60 km/h < V ≤ 200 km/h 40 mm 100 mm 125 mm
200 km/h < V ≤ 230 km/h 30 mm 85 mm
V > 230 km/h 25 mm -