TRV:00021

ID TRV:00021
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Beskyttelsesjording: Konstruksjoner i elektrisk ledende materiale som er plassert innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker, skal utjevnes til returkretsen jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at krav til jording blir utført i henhold til "Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning."
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Krav til beskyttelsesjording