TRV:00036

ID TRV:00036
Bok 521
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Rapportering og kartlegging: Rapportering og kartlegging skal utføres iht.:
Bane NOR sine planfaser er definert i prosjektmodellen og er knyttet opp til offentlige planprosesser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilsvarende nivå på rapportering og kartlegging som Statens vegvesen.
Endringsartikler Endringsartikkel 3158
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser#Rapportering og dokumentasjon