TRV:00037

ID TRV:00037
Bok 521
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Usikkerhet: Usikkerheten i resultatene fra forundersøkelsene og tolkningen av disse, skal beskrives.
Det anbefales at usikkerheten beskrives både gjennom tekst, tegninger og ev. modell. Dette gjelder både usikkerhet tilknyttet metoden og områder som ikke er tilstrekkelig undersøkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at usikkerhet i resultatene beskrives.
Endringsartikler Endringsartikkel 3158
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser#Rapportering og dokumentasjon