TRV:00038

ID TRV:00038
Bok 521
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Influensområder: Avgrensingen av områder som er utsatt for skadelig påvirkning av tunnelen gjennom grunnvannsendringer, setninger og vibrasjoner, skal begrunnes og dokumenteres i alle planfaser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at influensområder blir hensyntatt ved tunneldriving.
Endringsartikler Endringsartikkel 3158
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser#Rapportering og dokumentasjon