TRV:00039

ID TRV:00039
Bok 521
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Bergmasseklassifisering: Bergmasseklassifisering fra feltkartlegging og estimerte bergklasser i tunnelnivå skal presenteres langs trasé. Sikringsestimat skal baseres på Tunneler/Prosjektering og bygging/Arbeider foran stuff og stabilitetssikring#Stabilitetssikring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for bergmasseklassifisering langs trasé og sikringsestimat basert på regelverk for stabilitetssikring.
Endringsartikler Endringsartikkel 3158
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser#Rapportering og dokumentasjon