TRV:00099

ID TRV:00099
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Dokumentasjon: Det skal utarbeides en ingeniørgeologisk sluttrapport som viser dokumentasjon av utført sikring, geologiske registreringer, injeksjon mm. Denne skal utføres i henhold til N500 Vegtunneler kap. 11.2 Ingeniørgeologisk sluttrapportering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon