TRV:00099

ID TRV:00099
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ingeniørgeologisk sluttrapportering:

Skriftlig rapport fra utvidet kontroll inngår også som en del av sluttdokumentasjonen, ref. TRV:00030.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det utarbeides ingeniørgeologisk sluttrapport for dokumentasjon av utført sikring, geologisk registrering, injeksjon mm.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav TRV:00030, TRV:00104
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring