TRV:00030

ID TRV:00030
Bok 521
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Geoteknisk kategori:
  • alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3
  • for tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2
  • ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse 2.3 Kontroll og kvalitetssikring etter Eurokode 7, Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler per juni 2021.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Kontroll av prosjektering og utførelse