TRV:00105

ID TRV:00105
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Bergmasseklassifisering: Bergmassen skal klassifiseres etter Q-systemet som grunnlag for bestemmelse av stabilitetssikring.
Angitt Q-verdi er å anse som en veiledning om et sikringsnivå. Justeringer og detaljbeslutninger om sikring vil alltid måtte foretas på grunnlag av en ingeniørgeologisk vurdering. Det vil forekomme situasjoner der det lokalt vil være behov for detaljtilpasset sikring som f.eks. kan skyldes geometrien til sprekkesettene, geometrien til enkeltblokker som må sikres, eller lokalt skifrige og "småfalne" bergpartier som kan kreve sprøytebetong utover det gjennomsnittlige behovet for en gitt bergklasse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Q-systemet er et klassifikasjonssystem for bergmasser med hensyn til stabilitet av tunneler og bergrom. Systemet brukes i stor utstrekning både i Norge og internasjonalt.
Endringsartikler Endringsartikkel 519
Relatert krav TRV:00106
Opprettet 2013/01/22
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring
Nyttige lenker NGIs håndbok for Q-systemet (2022)

Det finnes flere klassifiseringssystemer som kan brukes til å beskrive kvaliteten av bergmassen i tunneler og knytte denne til en passende bergsikring. Bane NOR benytter det norskutviklede og også internasjonalt brukte Q-systemet. Gjennom å beregne Q-verdi er det mulig å finne type og mengde sikring som tidligere er brukt i bergmasser med lignende kvaliteter. Q-systemet kan derfor benyttes som retningslinje for fastsetting av nødvendig stabilitetssikring og dokumentasjon av bergmassekvalitet.