TRV:00110

ID TRV:00110
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Stabilitetssikring av tverrslag/tverrpassasjer/servicetunneler: For tverrslag/tverrpassasjer/servicetunneler skal verdier for ESR og korreksjonsfaktor angitt i Tabell: Verdier for tilstøtende tunneler benyttes.
Tabell: Verdier for tilstøtende tunneler
Q-verdi ESR-verdi Korreksjonsfaktor
Q ≥ 1
1,5
1
Q < 1
1,3
1
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for optimal bruk av Q-systemer ved stabilitetssikring av øvrige tunneler uten togtrafikk.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Arbeider foran stuff og stabilitetssikring#Stabilitetssikring
Nyttige lenker NGI-rapport: Bergsikring etter Q-systemet i jernbanetunneler, DOK. NR. 20180273-01-R REV. NR. 0/2019-04-25.