TRV:00117

ID TRV:00117
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Utforming: For krav til utforming av sprøytebetongbuer til stabilitetssikring henvises det til figur 1 og NGIs håndbok for Q-systemet 2015 kap. 5.3 Armerte sprøytebetongbuer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon