TRV:00117

ID TRV:00117
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sprøytebetongbuer: For materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1prosess 33.44.
For ytterligere beskrivelse se også Statens vegvesen N-V521 Geologi og bergsikring i tunnel (februar 2023), kap. 4.8 "Utforming og utførelse av sprøytebetongbuer" og NGIs håndbok for Q-systemet (2022).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre krav til sprøytebetongbuer til stabilitetssikring.
Endringsartikler Endringsartikkel 186
Relatert krav TRV:00106
Opprettet 2012/01/06
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring