TRV:00137

ID TRV:00137
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Behov for portaler: Behov for portal skal vurderes for å eliminere fare for nedfall av blokker eller stein, snøskred, is og hindre at vann renner ut over sporet.
  1. Unntak: Behov for portaler for rømningstunneler og servicetunneler skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Forhindre nedfall av blokker eller stein, skred og vann i sporet.
Endringsartikler Endringsartikkel 2354
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse Følger av krav 3.12 i Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021) per juni 2021.
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Portaler