TRV:00137

ID TRV:00137
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Behov: Behov for portal for å eliminere fare for nedrasing av blokker eller stein, ved snøskred, nedfall av is eller lignende, og for å hindre at vann renner ut over sporet, skal vurderes av det enkelte det prosjekt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon