TRV:00140

ID TRV:00140
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Forskjæring inn mot portal: Det skal sikres at forskjæring inn mot portalen har tilstrekkelig bredde ut fra plassbehov ved mulig nedfall av is, snø eller stein, og plassbehov for portalstøp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for tilstrekkelig plass i forskjæringa for mulig nedfall.
Endringsartikler Endringsartikkel 2354
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse Følger av 3.3 i Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021) per juni 2021.
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Portaler