TRV:00141

ID TRV:00141
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Avslutning av portal:
  • portaler med tilbakefyllingmasser skal avsluttes med en fritt oppstikkende vertikal krage på minimum 300 mm.
  • lengden på frittbærende del utenfor tilbakefyllingsmasser skal være minimum to meter
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre ansamling og utrasing av snø.
Endringsartikler Endringsartikkel 2354
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse Krav 3.14 i 3.3 Portaler, Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021) per juni 2021.
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Portaler