TRV:00142

ID TRV:00142
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Fuktisolering: For vanntett utførelse av portal i det fri gjelder:
  • det skal benyttes utvendig membran på frittbærende del
  • ved risiko for nedfall og skred på portal vurderes behov for beskyttelse/støtpute i hvert enkelt tilfelle
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Barriere for å vanntett utførelse av portal.
Endringsartikler Endringsartikkel 2354
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse Krav 3.16 i 3.3 Portal, Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021) per juni 2021.
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Portaler